Domáce úlohy

Úvod Druhá etapaDomáce úlohy

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme učitelia už od základných škôl až po vysoké školy využívajú povinné domáce úlohy ako jeden z nástrojov ich výučby. Povinné domáce úlohy však žiakov oberajú o čas, nič ich nenaučia a hlavne ich demotivujú!

Za posledných 130 rokov tu bolo bezpočetné množstvo výskumov a ich účinkov na deti. Všetky tieto výskumy nepreukázali žiadny pozitívny vplyv na deti. Vedec Haris Cooper analyzoval výsledky 120 štúdií na túto tému v roku 1989 a ďalších 60 štúdií v roku 2006. Táto jeho rozsiahla analýza mnohých výskumov priniesla vierohodný záver, že povinné domáce úlohy naozaj nemajú pozitívny dopad na výsledky detí na základnej škole. Naviac priniesla zistenie, že negatívne vplývajú na postoj detí voči škole[50].

Domáce úlohy vraj deti vedú k zodpovednosti. Odborníci však tvrdia, že pred dosiahnutím veku 11 rokov sa má zodpovednosti učiť, ale iným spôsobom. Nie povinnými domácimi úlohami. Pre dieťa to môže byť napríklad starostlivosť o domáce zvieratko a podobne[51].

Dobré vzťahy v rodine, voľná hra alebo spoločné večerné čítanie sú veci, ktoré majú priamy pozitívny dopad na učenie dieťaťa, jeho pamäť, sústredenie i správanie. Silný pozitívny vplyv rodiny na úspech dieťaťa potvrdzuje čoraz viac výskumov. Povinné domáce úlohy však budovaniu dobrých vzťahov v rodine naozaj nenapomáhajú.

Príkladmi vzdelávacích systémov, kde to funguje aj bez povinných domácich úloh je mnoho, okrem slobodných demokratických škôl aj Montessori systém. Montessori systém je jedným z tých, ktorý pokladá voľný čas dieťaťa za veľmi potrebný pri jeho zdravom vývoji. Domáce úlohy preto deti na základnej škole nedostávajú. Výukový proces sa sústredí na to, aby sa deti všetko potrebné učili v škole a vo voľnom čase sa mohli venovať svojim záľubám.

Podobne je to tak aj vo fínskom vzdelávacom systéme. Vyučovanie je tu relatívne krátke a deti sa venujú po škole mimoškolským aktivitám, pretože vo Fínsku veria, že dôležité učenie sa deje práve mimo školských tried. Domáce úlohy tu deti majú len zriedkavo a dočasne, kým sa z nich nestanú tínedžeri. Vo Fínsku veria, že deti by mali mať čas byť deťmi. Čas na hru a priateľov po škole je v tomto veku veľmi dôležitý[50].

Navrhujeme zákaz zadávania povinných domácich úloh vo vzdelávacom procese.

 

 

[50] https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2038/domace-ulohy-nicia-nase-deti-dokedy

[51] http://time.com/4250968/why-parents-should-not-make-kids-do-homework/