Dĺžka vzdelávania v školách

Úvod Druhá etapaDĺžka vzdelávania

„Škola má mladých ľudí pripraviť na život, nie o život.“ – Vladimír Burjan

 

Voľný čas dieťaťa je veľmi potrebný pri jeho zdravom vývoji. Žiak základnej školy je stále viac dieťaťom ako študentom a potrebuje k optimálnemu osobnostnému vývoju aj iné činnosti. Dieťa by malo mať čas byť dieťaťom. Potrebuje hru, oddych, šport alebo iné záujmové činnosti. Čas na hru a priateľov po škole je v tomto veku veľmi dôležitý. Toto pochopili aj vo Fínsku. Vyučovanie vo Fínsku je relatívne krátke a deti sa venujú po škole mimoškolským aktivitám, pretože vo Fínsku veria, že dôležité učenie sa deje práve mimo školských tried (Choi, 2014). Taktiež pre jeho optimálny vývin potrebuje aj nejaký čas stráviť v kruhu rodiny a rodinnými aktivitami.

          Keďže neexistuje žiadna korelácia medzi časom stráveným v škole a kvalitou vzdelávacích výsledkov (Burjan, 2020), navrhuje minimálny priemerný čas, ktorí by žiaci druhej a tretej etapy nového vzdelávacieho systému mali absolvovať na deň, v rozsahu 6 hodín, pričom je na žiakovi (alebo jeho rodičoch), kedy pôjde do školy. Týždenne by mal teda navštíviť školu minimálne v počte 30 hodín, ak nie, mal by si to vynahradiť v iný týždeň (týka sa to štátnych škôl, nie domáceho vzdelávania). Tými 6 hodinami sa myslí celkový čas strávený v škole.