Absencia povinného kurikula

Úvod Druhá etapaAbsencia povinného kurikula

„Každý, kto je neslobodný vo svojej činnosti, je potom nútený predstierať a popierať sám seba. Stráca nadšenie, ideály, citlivosť voči okoliu.“ – Xénia Činčurová

 

Všetky predmety v súčasnom vzdelávacom systéme sú založené na povinných celoštátnych učebných osnovách – kurikulum, podľa ktorých sa musia učitelia riadiť. Tie však robia z učiteľa neslobodného človeka. Ako potom môže takýto učiteľ vychovať slobodných ľudí, keď sám je neslobodný? Učiteľ musí mať priestor byť človekom – len tak dokáže poskytnúť priestor aj žiakom. Každý, kto je neslobodný vo svojej činnosti, je potom nútený predstierať a popierať sám seba. Stráca nadšenie, ideály, citlivosť voči okoliu. A taký už prestáva byť vhodným na profesiu učiteľa.

         Navrhujeme zrušiť v novom vzdelávacom systéme povinné kurikulum. Ak by zostalo v akejkoľvek forme povinné kurikulum, nie je možné hovoriť o slobodnom prostredí. Ich úlohu budú plniť materiály, ktoré si učiteľ sám, prípadne v spolupráci s kolegami alebo žiakmi vyberá alebo vytvára. Knihy sú skôr doplnkom. Žiaci si tiež môžu učebnice vytvárať sami, prípadne ako celok, čím jednoduchým spôsobom odovzdajú vedomosti mladším žiakom.