Dodatok 9 – zmeny po finančnej stránke

Úvod Dodatky9 zmeny po finančnej stránke

Podobne ako vo Fínsku, kde je jeden z najkvalitnejších celoštátnych vzdelávacích systémov na svete, by malo byť vzdelávanie zadarmo – vrátane stravovania, pomôcok, dopravy, ubytovania, lekárov, exkurzií, atď., t. j. vzdelanie je dostupné pre každého. Ak je niekto šikovný, tak nepotrebuje na vzdelávanie isté finančné zázemie[100]. Preto nie je potreba sociálnych štipendií, keďže všetko spojené so štúdiom hradí štát.

Pre žiakov a študentov do 25. rokov navrhujeme zadarmo aj mimoškolské aktivity, ako šport, hudba, umenie, tanec, bojové umenia a iné kluby, či rôzne kurzy ako napríklad jazykové, IT, atď.

Štúdium na prípravných školách navrhujeme bezplatné do 18 rokov a štúdium na kvalifikačných školách navrhujeme bezplatné do 20 rokov.

Vysokoškolské štúdium mladých navrhujeme bezplatné do 25 rokov. Internáty, strava a doprava bude zadarmo iba pre vysokoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia.

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme sa stále omieľa, že chýbajú peniaze na školstvo. Problémom je ale hlavne ich neefektívne využitie. V novom systéme by existovalo množstvo vecí, kde by sa dali peniaze využiť efektívnejšie.

-      Nerobiť zbytočné analýzy alebo predražené celoštátne nakupovanie pomôcok typu "kauza sifón", či iné predražené pomôcky[143]. Školy si budú samé určovať, čo potrebujú a kde to kúpia, čím sa obmedzí skorumpovanosť.

-      Taktiež sa zmenší byrokracia, napríklad vysvedčenia, triedne knihy, atď. už nebudú existovať.

-      Žiadne učebnice, ktoré musia mať povinne všetky školy rovnaké. Podobne ako je tomu vo Waldorfskej pedagogike, či iných alternatívnych vzdelávacích systémoch učebnice, si vytvárajú žiaci a učitelia na základe individuálneho vzdelávania žiaka. Vzorom môže byť aj Ruská rodová škola[65].

-      Zrušenie kultúrnych a vzdelávacích poukazov, kvôli neefektívnemu využitiu a bezplatným exkurziám.

-      Radikálne zníženie výdavkov na školskú inšpekciu, kvôli jej nepotrebnosti v prvej a druhej etape vzdelávania. Vo fínskom vzdelávacom systéme nie je školská inšpekcia a plnú zodpovednosť za hodnotenie školského výkonu žiaka nesie učiteľ[107].

-      Nebudú existovať celoštátne porovnávacie skúšky typu monitor a maturita, čím sa ruší aj činnosť NÚCEMu.

-      Taktiež sa ruší finančné zvýhodnenie pozície riaditeľa, zástupcu riaditeľa, príplatky na triedneho učiteľa, atď.

-      Redukcia vysokých škôl o približne 40 % a zmena ich financovania.

-      Zrušenie motivačných a prospechových štipendií, keďže sú to činnitele vonkajšej motivácie.

-      Zrušenie niektorých zbytočných školských inštitúcií a tiež dotácií, napríklad na SZSU[144].

-      Zrušenie vlakov zadarmo vo všeobcnosti, zadarmo iba doprava spojená so vzdelávaním.

-      Zrušenie sociálnych štipendií, keďže všetko spojené so štúdiom hradí štát.

-      ...

Celkové náklady na nový vzdelávací systém však budú oveľa vyššie. Zvýšené výdavky v novom systéme by boli na bezplatné školstvo a možnosť dlhšie zadarmo študovať vysokú školu. V navýšení materskej dovolenky a miezd učiteľom. Ďalšie výdaje by boli na preškolenie učiteľov na nový vzdelávací systém, na rekonštrukciu škôl, na navýšenie rozpočtu škôl pre väčšiu sebarealizáciu, na niekoľkonásobné lepšie materiálne vybavenie a intenzívnejšie zavádzanie digitálnych technológií, na zabezpečenie praxe, na zvýšený počet exkurzií – učenia sa z terénu, mimoškolských aktivít atď. Avšak kvalitné vzdelanie je základným kameňom prosperujúcej spoločnosti a aj keď návratnosť takejto  investície by nebola okamžitá, považujeme takúto investíciu za nevyhnutnú.

 

 

[65] https://www.youtube.com/watch?v=SeNUPv5FNB0

[100] http://janokovacik.blog.sme.sk/c/360153/finske-skolstvo-v-20-bodoch.html

[107] http://hnporadna.hnonline.sk/finsko-najuspesnejsi-skolsky-system-krajin-oecd-151189

[143] http://www.tvnoviny.sk/domace/1818102_predrazeny-sifon-nie-je-vsetko-z-ceny-tychto-pomocok-sa-vam-zatoci-hlava

[144] http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/tralala-za-300-000-eur-ministerstvo-skolstva-dotuje-neznamych-ucitelov.html