Dodatok 5 – zoznam použitej literatúry

Úvod Dodatky5 zoznam použitej literatúry

AAP 2014: School Start Times for Adolescents, Pediatrics 134 (2014), 642-649, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1542/peds.2014-1697


Adamčík A. 2019: Systém povinnej školskej dochádzky funguje už vyše 150 rokov. Má svoje miesto aj v 21. storočí?, reportáž, TV JOJ, 2019, dostupné na internete:

https://www.noviny.sk/slovensko/441573-system-povinnej-skolskej-dochadzky-funguje-uz-vyse-150-rokov-ma-svoje-miesto-aj-v-21-storoci


Altenburg T. M., Chinapaw M. J. M., Singh A. S. 2015: Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren: A randomized controlled trial, Journal of Science and Medicine in Sport 19 (2015), 820-824, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.12.003


APA 2020a: extrinsic motivation, Dictionary of Psychology, American Psychological Association, 2020, dostupné na internete:

https://dictionary.apa.org/extrinsic-motivation


APA 2020b: intrinsic motivation, Dictionary of Psychology, American Psychological Association, 2020, dostupné na internete:

https://dictionary.apa.org/intrinsic-motivation


Armstrong M. 2002: Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha, 2002

 

Asher J., Garcia G. 1969: The Optimal Age to Learn a Foreign Language, The Modern Language Journal 38 (1969), 334-341, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1969.tb04603.x


Associated Press in Yerevan 2011: Armenia makes chess compulsory in schools, článok, The Guardian, 2011, dostupné na internete:

https://www.theguardian.com/world/2011/nov/15/armenia-chess-compulsory-schools


Austin A. M., Gustafson L. 2006: Impact of Course Length on Student Learning, Journal of Economics and Finance Education 5 (2006), 26-37, dostupné na internete:

http://www.economics-finance.org/jefe/econ/Gustafsonpaper.pdf


Balúchová D. 2017: PRE a PROTI: cudzie jazyky už v škôlke?, článok, MAMA a ja, 2017, dostupné na internete:

https://mamaaja.sk/clanky/dieta/pre-a-proti-cudzie-jazyky-uz-v-skolke


Banakou D., Hanumanthu P. D., Slater M. 2016: Virtual Embodiment of White People in a Black Virtual Body Leads to a Sustained Reduction in Their Implicit Racial Bias, Frontiers in Human Neuroscience 10 (2016), 601, dostupné na internete:

https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00601


Banihashemi L. et al. 2015: Childhood physical abuse predicts stressor-evoked activity within central visceral control regions, Social Cognitive and Affective Neuroscience 10 (2015), 474-485, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1093/scan/nsu073


Barta J. et al. 2015: Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015, správa, ARRA, 2015, dostupné na internete:

http://www.gymdb.sk/buxus/docs//ARRA_Sprava_2015.pdf


Bartolčičová B. 2021: Deti bez pohybu zdravotne trpia, televízna relácia, Tak takto?!, TA3, 2021, dostupné na internete:

https://www.ta3.com/clanok/1203255/deti-bez-pohybu-zdravotne-trpia.html


Beck M. M. et al. 2016: Motor-Enriched Learning Activities Can Improve Mathematical Performance in Preadolescent Children, Frontiers in Human Neuroscience 10 (2016), 645, dostupné na internete:

https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00645


Bejjanki V. R. et al. 2014: Action video game play facilitates the development of better perceptual templates, PNAS 111 (2014), 16961-16966, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1073/pnas.1417056111


Beňačka R. 2015: Klasické koncepcie stresu, prednáška, LF UPJŠ, Košice, 2015, dostupné na internete:

http://patfyz.medic.upjs.sk/SSTUDMAT/Benacka – STRES Sk (2015) def.pdf


Berdik Ch. 2015: Can some video games get kids to play (and learn) outside more rather than less?, článok, The Hechinger Report, 2015, dostupné na internete:

https://hechingerreport.org/can-some-video-games-get-kids-to-play-and-learn-outside-more-rather-than-less/


Bialystok E. 2001: Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, dostupné na internete:

ttps://doi.org/10.1017/CBO9780511605963


Bičák M. 2009: Škola snů, dokumentárny film, Gymnázium Přírodní škola, 2009, dostupné na internete:

https://youtu.be/dZFrn5aupcI


Black R. W., Steinkuehler C. 2009: Literacy in virtual worlds, In Christenbury L., Bomer R., Smargorinsky P.: Handbook of adolescent literacy research, Guilford, New York, 2009, 271–286

 

Bobriková Z. 2017: Deti môžu získať titul Inžinier Junior, správa, Košický samosprávny kraj, 2017, dostupné na internete:

https://web.vucke.sk/sk/novinky/deti-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior.html


Brezovská L. 2016: Ako nenápadné malé Estónsko dostalo svoje školstvo medzi najlepšie vzdelávacie systémy, článok, eduworld.sk, 2016, dostupné na internete:

https://eduworld.sk/cd/lucia-brezovska/2952/ako-nenapadne-male-estonsko-dostalo-svoje-skolstvo-medzi-najlepsie-vzdelavacie-systemy


brigada.sk 2014: Soft skills – čo sú to a prečo je dobré ich rozvíjať, článok, brigada.sk, 2014, dostupné na internete:

https://www.brigada.sk/spravodajstvo/soft-skills-co-su-to-a-preco-je-dobre-ich-rozvijat


Budde H. et al. 2008: Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents, Neuroscience Letters 441 (2008), 219-223, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.neulet.2008.06.024


Burjan V. 2019: Fenomény sveta pokračujú aj v tomto školskom roku, DOBRÁ ŠKOLA 11 (2019), 11, dostupné na internete:

https://dobraskola.sk/wp-content/uploads/DS-11-05.pdf


Burjan V. 2020: Malo by sa uzákoniť, že povinné vyučovanie nesmie trvať dlhšie ako 5 hodín denne?, článok, DOBRÁ ŠKOLA, 2020, dostupné na internete:

https://dobraskola.sk/malo-by-sa-uzakonit-ze-povinne-vyucovanie-nesmie-trvat-dlhsie-ako-5-hodin-denne/


Burjan V. et al. 2017: Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, dokument, MŠVVaŠ SR, Bratislava, 2017, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf


Burstall C. et al. 1974: Primary French in the Balance – the ‘Nuffield’ Pilot, NFER Publishing Company, Slough, 1974

 

Cabanová G. 2013: Montessori pedagogika, článok, Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, 2013, dostupné na internete:

http://www.montessori.sk/home/montessori-pedagogika


Carroll J. E. et al. 2013: Childhood abuse, parental warmth, and adult multisystem biological risk in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults study, PNAS 110 (2013), 17149-17153, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1073/pnas.1315458110


Cooper H. 1989: Homework (Research on Teaching Monograph Series), Longman Publishing Group, White Plains, 1989, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1037/11578-000


Cooper H., Jorgianne C. R., Patall E. A. 2006: Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003, Review of Educational Research 76 (2006), 1-62, dostupné na internete:

https://doi.org/10.3102/00346543076001001


Crocker J. 2002: The Costs of Seeking Self–Esteem, Journal of Social Issues 58 (2002), 597-615, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/1540-4560.00279


Černotová M., Ištvan I. 2015: Kooperatívne vyučovanie v teórii a praxi, Edukácia 1 (2015), 75-87, dostupné na internete:

https://www.upjs.sk/edukacia/1-2015/


Daniš P. 2016: Děti venku v přírodě: ohrožený druh?, MŽP ČR, Praha, 2016

 

Danišová J., Daniš P. 2020: Svobodná hra, Smart Press, Praha, 2020

 

Deci E. L. et al. 1981: When Trying to Win: Competition and Intrinsic Motivation, Personality and Social Psychology Bulletin 7 (1981), 79-83, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1177/014616728171012


Deci E. L., Koestner R., Ryan R. M. 1999: A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation, Psychological Bulletin 125 (1999), 627-668, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627


Dudley-Marling C. 2003: How School Troubles Come Home: The Impact of Homework on Families of Struggling Learners, Current Issues in Education 6 (2003), 4, dostupné na internete:

https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1681/692


EDUin 2014: Rozhovor: Dobrý učitel a kouč spolupracuje s rodiči, rozhovor, EDUin, 2014, dostupné na internete:

https://www.eduin.cz/clanky/rozhovor-dobry-ucitel-a-kouc-spolupracuje-s-rodici/


EK 2015: Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS), článok, Európska komisia, 2015, dostupné na internete:

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_sk


Erazmus+ 2015: Sprievodca užívateľa ECTS, príručka, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2015, dostupné na internete:

https://doi.org/10.2766/87592


Eurydice 2019: Organisation of Early Childhood Education and Care, Eurydice Network, 2019

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-early-childhood-education-and-care-4_en


Fathman A. 1975: The relationship between age and second language productive ability, Language Learning 25 (1975), 245-253, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1975.tb00244.x


Flaker A. 2014: School management and efficiency: An assessment of charter vs. traditional public schools, International Journal of Educational Development 39 (2014), 225-236, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.07.001


Folentová V. 2015: Neurológ: Najhoršie je, keď žiak sedí a učiteľka prednáša. Bifľovanie mozog nudí, rozhovor, Denník N, 2015, dostupné na internete:

https://dennikn.sk/246794/neurolog-najhorsie-co-sa-moze-stat-je-ze-ziak-sedi-v-triede-a-ucitelka-prednasa-rozhovor/


Freeman B. 2010: Researchers examine video gaming's benefits, článok, U.S. Air Force, 2010, dostupné na internete:

https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/117856/researchers-examine-video-gamings-benefits/


Galloway M., Conner J., Pope D. 2013: Nonacademic Effects of Homework in Privileged, High-Performing High Schools, The Journal of Experimental Education 81 (2013), 490-510, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1080/00220973.2012.745469


Garner R. 2016: Parents are underestimating their children's ability to learn language, claims report, článok, The Independent, 2016, dostupné na internete:

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/parents-are-underestimating-their-children-s-ability-learn-language-claims-report-a6959036.html


Gažovičová T. 2016: Mestské deti v Berlíne majú vlastné farmy. Učia sa tam láske k prírode, článok, čierna labuť, 2016, dostupné na internete:

https://ciernalabut.sk/2262/mestske-deti-berline-maju-vlastne-farmy/


Gee J. P. 2005: Why are video games good for learning?, dokument, 2005, dostupné na internete:

https://academiccolab.org/resources/documents/MacArthur.pdf


Geoffroy M. C. et al. 2006: Daycare Attendance, Stress, and Mental Health, The Canadian Journal of Psychiatry 51 (2006), 607-615, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1177/070674370605100909


Gilíková A. 2017: Výchovný styl a autonomní motivace k učení u žáků základní školy, diplomová práca, FF MU, Brno, 2017

 

Glass B. D., Maddox W. T., Love B. C. 2013: Real-Time Strategy Game Training: Emergence of a Cognitive Flexibility Trait, PLOS ONE 8 (2013), e70350, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070350


Goldberger K. 1963: Děti bez lásky, dokumentárny film, Ústřední půjčovna filmů, 1963

 

Goleman D., Kaufman P., Ray M. L. 1992: The creative spirit, Dutton, New York, 1992

 

Gránska Z. 2018: Britské televízne programy ukazujú rodičom, aký vplyv majú na úspech detí: Školy nedokážu robiť zázraky, ale vy môžete, článok, eduworld.sk, 2018, dostupné na internete:

https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5329/skolenia-kurzy-pre-rodicov-v-skolach


Gray P. 2012: Deti sa vzdelávajú samy IV: Skúsenosti zo školy Sudbury Valley, článok, SlobodaUčenia.sk, 2012, dostupné na internete:

http://www.slobodaucenia.sk/clanok/deti-sa-vzdelavaju-samy-4


Gray P., Feldman J. 1997: Patterns of Age Mixing and Gender Mixing Among Children and Adolescents at an Ungraded Democratic School, Merrill-Palmer Quarterly 43 (1997), 67–86, dostupné na internete:

https://www.jstor.org/stable/23093728


Gray P., Feldman J. 2004: Playing in the Zone of Proximal Development: Qualities of Self-Directed Age Mixing Between Adolescents and Young Children at a Democratic School, American Journal of Education 110 (2004), 108–145, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1086/380572


Greenberg D., Sadofsky M., Lempka J. 2005: The Pursuit of Happiness: The Lives of Sudbury Valley Alumni, Sudbury Valley School Press, Framingham, 2005

 

Hajzler T. 2016: Škola, kterou (spolu) řídí děti, článok, Blog Montessori cesta v ZŠ Na Beránku, 2016, dostupné na internete:

http://blog.zsmontessori.net/clanek/skola-kterou-spolu-ridi-deti


Hanušová S., Najvar P. 2007: Výuka  cizího  jazyka  v  raném  věku, Pedagogická orientace 17 (2007), 42-52, dostupné na internete:

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1091


Hartshorne J. K., Tenenbaum J. B., Pinker S. 2018: A critical period for second language acquisition: Evidence from 2/3 million English speakers, Cognition 177 (2018), 263-277, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.04.007


Herrera F. et al. 2018: Building long-term empathy: A large-scale comparison of traditional and virtual reality perspective-taking, PLoS ONE 13 (2018), e0204494, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204494


Hillman Ch. H. et al. 2014: Effects of the FITKids Randomized Controlled Trial on Executive Control and Brain Function, Pediatrics 134 (2014), 1063-1071, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1542/peds.2013-3219


Hodás M. 2017: Žiakov naučia nanotechnológie či biohacking. Aby im prácu nevzali roboti, článok, Živé.sk, 2017, dostupné na internete:

https://zive.aktuality.sk/clanok/124048/ziakov-naucia-nanotechnologie-ci-biohacking-aby-im-pracu-nevzali-roboti/


Hrdy S. B. 2005: Comes the Child Before Man: How Cooperative Breeding and Prolonged Postweaning Dependence Shaped Human Potential, In Hewlett B. S., Lamb M. E.: Hunter-Gatherer Childhoods:

Evolutionary, Developmental, and Cultural Perspectives, AldineTransaction, New York, 2005, 65-91

 

Hroník F. 2007: Rozvoj a vzdelávání pracovníků, Grada Publishing, Praha, 2007

 

Huttenlocher P. R. 2002: Neural Plasticity: The Effects of the Environment on the Development of the Cerebral Cortex, Harvard University Press, Cambridge, 2002

 

Hvorecký J. 2012: Prečo sú bakalári ťažko použiteľní, článok, TREND, 2012, dostupné na internete:

https://www.trend.sk/blogy/preco-su-bakalari-tazko-pouzitelni


Chmelár E. 2011: Nežijeme v demokratickej spoločnosti. Postavme sa na odpor!, rozhovor, Aktuality.sk, 2011, dostupné na internete:

https://www.aktuality.sk/clanok/195236/e-chmelar-nezijeme-v-demokratickej-spolocnosti-postavme-sa-na-odpor/


Choi A. S. 2014: What the best education systems are doing right, článok, TED Ideas, 2014, dostupné na internete:

https://ideas.ted.com/what-the-best-education-systems-are-doing-right/


Chrenek R., Trangel J. 2017: Autoškola budúcnosti: Skúsili sme výcvik vodičov vo virtuálnej realite, článok, Živé.sk, 2017, dostupné na internete:

https://zive.aktuality.sk/clanok/126638/autoskola-buducnosti-vycvik-vodicov-vo-virtualnej-realite/


IVP 2020: OECD Národná stratégia zručností pre Slovensko, dokument, IVP MŠVVaŠ SR, 2020, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/data/att/15735.pdf


Jaewon Y. et al. 2019: Framing Feedback Giving as Advice Giving Yields More Critical and Actionable Input, Working Paper no. 20-021, Harvard Business School, Boston, 2019, dostupné na internete:

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/20-021_b907e614-e44a-4f21-bae8-e4a722babb25.pdf


Johnson J. S., Newport E. L. 1989: Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second languag, Cognitive Psychology 21 (1989), 60-99, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90003-0


Johnson S. B. et al. 2013: The Science of Early Life Toxic Stress for Pediatric Practice and Advocacy, Pediatrics 131 (2013), 319-327, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1542/peds.2012-0469


Kahanec M. et al. 2019: Návrhy riešení pre zefektívnenie práce verejnej správy a samosprávy vo vzťahu k prístupnosti predprimárneho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, správa, Občianske združenie Tobiáš, Prešov, 2019

 

Kapuciánová M. 2010: Výzkumy a studie o vlivu pohybu a pobytu v přírodě, prehľad, Asociace lesních MŠ, Praha, 2010

 

Keane T. et al. 2016: The impact of humanoid robots on students' computational thinking, In Albion P., Prestridge S.: Australian Council for Computers in Education 2016 Conference: Refereed Proceedings, QSITE, Brisbane, 2016, 93-102, dostupné na internete:

https://eprints.qut.edu.au/112919/


Kelley P. et al. 2015: Synchronizing education to adolescent biology: ‘let teens sleep, start school later’, Learning, Media and Technology 40 (2015), 210-226, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1080/17439884.2014.942666


Kim K. H. S. et al. 1997: Distinct cortical areas associated with native and second languages, Nature 388 (1997), 171-174, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1038/40623


Klegeris A. et al. 2017: Dynamics of undergraduate student generic problem-solving skills captured by a campus-wide study, Higher Education 74 (2017), 877-896, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1007/s10734-016-0082-0


Kleinert O. 2019: Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie, Cena za architektúru Slovenskej komory architektov, Kleinert Creative House, Bratislava, 2019, dostupné na internete:

https://www.cezaar.tv/diela/premena-budovy-strednej-skoly-z-obdobia-normalizacie/


Kluger A. N., DeNisi A. 1996: The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory, Psychological Bulletin 119 (1996), 254-284, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.254


Kohn A. 2011: The Case Against Grades, Effective Grading Practices 69 (2011), 28-33, dostupné na internete:

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov11/vol69/num03/The-Case-Against-Grades.aspx


Koubek J. 2007: Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, 2007

 

Kozák M., Rehúš M. 2015: Papier nepustí? Analýza nadbytočnej administratívnej záťaže v školách, komentár, IVZ MŠVVaŠ SR, 2015, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/data/att/8802.pdf


Kreider H. 2006: Family Involvement: What Does Research Say?, článok, Harvard Graduate School of Education, 2006, dostupné na internete:

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/06/07/family-involvement-what-does-research-say


Králik Ľ. 2015: Stručný etymologický slovník slovenčiny, VEDA, Bratislava, 2015

 

Krivak & Co 2020: Právnické povolania, článok, Krivak & Co, 2020, dostupné na internete:

https://www.krivak.sk/pravnicke-povolania/


Kucsera J. V., Zimmaro D. M. 2010: Comparing the Effectiveness of Intensive and Traditional Courses, College Teaching 58 (2010), 62-68, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1080/87567550903583769


Kuruc M. 2017: Akademická a prosociálna motivácia v škole, monografia, Centrum pedagogického výskumu PdF UK, Bratislava, 2017

 

Kyla W. et al. 2014: Examining the Impact of Later High School Start Times on the Health and Academic Performance of High School Students: A Multi-Site Study, dokument, CAREI UMN, Minnesota, 2014, dostupné na internete:

http://hdl.handle.net/11299/162769


Lacika L. 2020: Otvorené vzdelávacie zdroje, webstránka, MV SR, 2020, dostupné na internete:

https://www.minv.sk/?ros_oer


Laditan B. 2017: My kid is done with homework., príspevok, Facebook, 2017, dostupné na internete:

https://www.facebook.com/BunmiKLaditan/posts/my-kid-is-done-with-homework-i-just-sent-an-email-to-her-school-letting-her-know/1896140190632968/


Land G., Jarman B. 1992: Breakpoint and Beyond: Mastering the Future – Today, HarperBusiness, New York, 1992

 

Lavasani M. G. et al. 2011: The effect of cooperative learning on the social skills of first grade elementary school girls, Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011), 1802–1805, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.006


Lázaro-Mendo S. et al. 2018: Cooperative Team Learning and the Development of Social Skills in Higher Education: The Variables Involved, Frontiers in Psychology 9 (2018), 1536, dostupné na internete:

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01536


Lightbown M. P., Spada N. 1997: Ako sa učíme jazyky, Slovak Academic Press, Bratislava, 1997

 

Lipnevich A. A., Smith J. K. 2008: Response to Assessment Feedback: The Effects of Grades, Praise, and Source of Information, Research Report, Educational Testing Service, 2008, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1002/j.2333-8504.2008.tb02116.x


Loeb S. et al. 2007: How much is too much? The influence of preschool centers onchildren’s social and cognitive development, Economics of Education Review 26 (2007), 52-66, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.11.005


Lonka K. 2018: Phenomenal Learning from Finland, Otava Book Publisher, Helsinki, 2018

 

Mader J. 2015: Four models of non-traditional schools at SXSWedu, článok, The Hechinger Report, 2015, dostupné na internete:

https://hechingerreport.org/four-models-of-non-traditional-schools-at-sxswedu/


Marušáková Ľ. et al. 2010: Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy na Slovensku, koncepcia rozvoja, NLC – ÚLPV, Zvolen, 2010

 

Medina J. 2008: Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School, Pear Press, Seatttle, 2008

 

Menn D. 1993: Multimedia in Education: Arming Our Kids For the Future., PC World 11 (1993)

 

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl


Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy


Möller-Leve C. S. et al. 2013: Effects of insufficient sleep on circadian rhythmicity and expression amplitude of the human blood transcriptome, PNAS 110 (2013), E1132-E1141, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1073/pnas.1217154110


MŠVVaŠ SR 2020a: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021, dokument, MŠVVaŠ SR, 2020, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/25667-sk/navrh-predlozeny-na-vyjadrenie-reprezentaciam-vysokych-skol/


MŠVVaŠ SR 2020b: Termíny prázdnin, organizačné pokyny, MŠVVaŠ SR, 2020, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/


MŠVVaŠ SR, MF SR 2017: Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, dokument, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava, 2017, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf


Nanni V., Uher R., Danese A. 2012: Childhood Maltreatment Predicts Unfavorable Course of Illness and Treatment Outcome in Depression: A Meta-Analysis, The American Journal of Psychiatry 169 (2012), 141-151, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.11020335


Nerad F. 2017: E-školy dodávají Estonsku experty, země je ve světové špičce v digitalizaci, článok, Český rozhlas Plus, 2017, dostupné na internete:

https://plus.rozhlas.cz/e-skoly-dodavaji-estonsku-experty-zeme-je-ve-svetove-spicce-v-digitalizaci-6508023


Nerad F. 2017: Estonsko funguje přes internet. Děti se tam učí programovat od nejútlejšího věku, reportáž, Český rozhlas, 2017, dostupné na internete:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/estonsko-funguje-pres-internet-deti-se-tam-uci-programovat-od-nejutlejsiho-veku_1710011246_jra


Neumajer O. 2016: Finové opět reformují školství – ruší předměty a intenzivně zavádějí digitální technologie, Řízení školy 2 (2016), 38–40, dostupné na internete:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/finove-opet-reformuji-skolstvi.m-2492.html


NIH 2018: The Power of Pets: Health Benefits of Human-Animal Interactions, News in Health 2 (2018), dostupné na internete:

https://newsinhealth.nih.gov/2018/02/power-pets


NICHD 2003: Does Amount of Time Spent in Child Care Predict Socioemotional Adjustment During the Transition to Kindergarten?, Child Development 74 (2003), 976-1005, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00582


Miller A. 1998: Adolf Hitler: How Could a Monster Succeed in Blinding a Nation?, článok, The Natural Child Project, 1998, dostupné na internete:

https://www.naturalchild.org/articles/alice_miller/adolf_hitler.html


NLC 2009: Čo je lesná pedagogika, webstránka, NLC – ÚLPV Zvolen, 2009, dostupné na internete:

http://www.lesnapedagogika.sk/sk/zlozka.php?content=9


NN 2012: Slováci majú vysoké finančné sebavedomie. V skutočnosti sú vo vedomostiach na chvoste Európy, tlačová správa, NN Životná poisťovňa, 2012, dostupné na internete:

https://www.nn.sk/spolocnost-nn/tlacove-centrum/tlacove-spravy/slovaci-maju-vysoke-financne-sebavedomie-skutocnosti-su-vo-vedomostiach-chvoste-europy.html


Nováčková J. 2001: Rizika odměn a pochval (nejen ve škole), Učitelské noviny 8 (2001)

 

Nováčková J. 2011: Rizika soutěží ve skole, Zpravodaj SKAV 2 (2011), 5-8, dostupné na internete:

https://skav.cz/wp-content/uploads/2011/10/skav_zpravodaj_2.pdf


Nováčková J. 2010: Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek, prednáška, TEDxPrague, 2010, dostupné na internete:

https://youtu.be/7cnxm-OatVs


Nováčková J. 2014: Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy, prednáška, Konferencia pre 21. storočie, 2014, dostupné na internete:

https://youtu.be/IzzkiHCQnaY


Nowland D. 2016: Child’s play: Australia’s newest roboticists see eye-to-eye with R2-D2, článok, QUT, 2016, dostupné na internete:

https://www.qut.edu.au/news?news-id=105460


NRC & IOM 2009: Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities, The National Academies Press, Washington D. C., 2009

 

NÚCEM 2020: PISA 2018: Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska, dokument, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava, 2020, dostupné na internete:

https://www.nucem.sk/dl/4773/PISA_2018_financna_gramotnost.pdf


Nyquist J. B. et al. 2016: Perceptual training yields rapid improvements in visually impaired youth, Scientific Reports 6 (2016), 37431, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1038/srep37431


OBV 2018: 6 rád, ako si vybrať kvalitného odborníka na financie, správa, OVB Allfinanz Slovensko, 2018, dostupné na internete:

https://www.ovb.sk/blog/sprava/6-rad-ako-si-vybrat-kvalitneho-odbornika-na-financie.html


OECD 2016a: Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed, PISA, OECD Publishing, Paríž, 2016, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1787/9789264250246-en


OECD 2016b: What are the benefits from early childhood education?, paper no. 42, Education Indicators in Focus, OECD Publishing, Paríž, 2016, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1787/5jlwqvr76dbq-en


Oh E. 2016: “Nursery Fields Forever” Reconnects Early Childhood Education with Nature, článok, ArchDaily, 2016, dostupné na internete:

https://www.archdaily.com/781867/nursery-fields-forever-reconnects-early-childhood-education-with-nature


Oltermann P. 2016: No grades, no timetable: Berlin school turns teaching upside down, článok, The Guardian, 2011, dostupné na internete:

https://www.theguardian.com/world/2016/jul/01/no-grades-no-timetable-berlin-school-turns-teaching-upside-down


Oppezzo M., Schwartz D. L. 2014: Give your ideas some legs: The positive effect of walking on creative thinking, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40 (2014), 1142–1152, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1037/a0036577


Oyama S. 1976: A sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system, Journal of Psycholinguistic Research 5 (1976), 261-285, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1007/BF01067377


Peck T. C. et al. 2013: Putting yourself in the skin of a black avatar reduces implicit racial bias, Consciousness and Cognition 22 (2013), 779-787, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1016/j.concog.2013.04.016


Pekárová J. 2009: Digitálne technológie v materskej škole: vybrané otázky, Rigorózna práca, FMFI UK, Bratislava, 2009

 

Pelan V. 2012: Mentoring a koučing – aký je medzi nimi rozdiel?, článok, KNO Česko, 2012, dostupné na internete:

https://ludia-a-rast.blogspot.com/2012/03/mentoring-koucing-aky-je-medzi-nimi.html


Perignáthová M. 2019: Atraktivita učiteľského povolania, komentár, IVP MŠVVaŠ SR, 2019, dostupné na internete:

https://www.minedu.sk/data/att/15376.pdf


Petro M. 2016: Predražený sifón nie je všetko! Z ceny týchto pomôcok sa vám zatočí hlava, reportáž, TV Markíza, 2016, dostupné na internete:

https://www.tvnoviny.sk/domace/1818102_predrazeny-sifon-nie-je-vsetko-z-ceny-tychto-pomocok-sa-vam-zatoci-hlava


PGSK 2013: Dve tretiny Slovákov žijú na hranici finančného kolapsu domácnosti, tlačová správa, PARTNERS GROUP SK, 2013, dostupné na internete:

https://www.partnersgroup.sk/detail/dve-tretiny-slovakov-ziju-na-hranici-financneho-kolapsu-domacnosti


Piaček J., Kravčík M. 1999: Adolescencia, Filozofická hypertextová encyklopédia, FMFI UK, Bratislava, 1999, dostupné na internete:

http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fva/adolescencia.html


Pons F., Harris P. L., de Rosnay M. 2004: Emotion comprehension between 3 and 11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Journal of Developmental Psychology 2 (2004), 127-152, dostupné na internete:


https://doi.org/10.1080/17405620344000022

Púpavová M. 2016: Laboratórne školy: Nový spôsob učenia v Čechách pomocou experimentov, článok, eduworld.sk, 2016, dostupné na internete:

https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/1971/laboratorne-skoly-novy-sposob-ucenia-v-cechach-pomocou-experimentov


Raby K. L. et al. 2015: The Enduring Predictive Significance of Early Maternal Sensitivity: Social and Academic Competence Through Age 32 Years, Child Developmen 86 (2015), 695-708, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/cdev.12325


Rážek J. 2016: Dánská „vejška“ — aneb 10 faktů, vo kterých to celý je!, článok, Medium, 2016, dostupné na internete:

https://medium.com/dánsko-očima-studenta/dánská-vejška-aneb-10-faktů-vo-kterých-to-celý-je-aa1c2899a6a5


Rezníčková M. 2018: Kontinuálne (kreditové) vzdelávanie, blog, Európska komisia, 2018, dostupné na internete:

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/kontinualne-kreditove-vzdelavanie


Rieber L. P. 1996: Seriously considering play: Designing interactive learning environments based on the blending of microworlds, simulations, and games, Educational Technology Research and Development 44 (1996), 43-58, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1007/BF02300540


Rosan Bosch Studio 2011: Vittra School Telefonplan, projekt, Rosan Bosch Studio, Štokholm, 2011, dostupné na internete:

https://rosanbosch.com/en/project/vittra-school-telefonplan


Rosenberg M. B. 2016: Nenásilná komunikace, Portál, Praha, 2016

 

Roseth C. J., Johnson D. W., Johnson R. T. 2008: Promoting Early Adolescents’ Achievement and Peer Relationships: The Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures, Psychological Bulletin 134 (2008), 223-246, dostupné na internete:

http://doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.223


Rosser J. C. Jr. et al. 2007: The Impact of Video Games on Training Surgeons in the 21st Century, Arch Surg 142 (2007), 181-186, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1001/archsurg.142.2.181


RPRT 2015: Studium ve Švédsku: Jaké to je mít předmět za 30 kreditů, článok, Journal Right Place Right Time, 2015, dostupné na internete:

http://www.rightplacerighttime.cz/journal/svedske_vysoke.html


SAM 2020: Prednosti Montessori školy, Slovenská asociácia Montessori, 2020

 

Satyaprakasha C. V. 2015: Research Studies on Effect of Cooperative Learning on Social Relations, International Journal of Education and Psychological Research 4 (2015), 39-45, dostupné na internete:

http://ijepr.org/paper.php?id=157


Seamon M. 2004: Short and Long-Term Differences in Instructional Effectiveness Between Intensive and Semester-Length Courses, Teachers College Record 106 (2004), 635-650, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00360.x


Shaw J. 2017: In this New Hampshire high school, internships shape the future of learning, článok, The Hechinger Report, 2017, dostupné na internete:

https://hechingerreport.org/new-hampshire-high-school-internships-shape-future-learning/


Shumaker H. 2016: Why Parents Should Not Make Kids Do Homework, článok, TIME, 2016, dostupné na internete:

https://time.com/4250968/why-parents-should-not-make-kids-do-homework/


Schore A. N. 2000: Attachment and the regulation of the right brain, Attachment & Human Development 2 (2000), 23-47, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1080/146167300361309


SITA 2012: Prečo žiaria fínske školy, článok, Školský portál, 2012, dostupné na internete:

https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/preco-ziaria-finske-skoly


SITA 2015: Až 46 % absolventov nikdy nepracovalo vo vyštudovanom odbore, článok, Školský portál, 2015, dostupné na internete:

https://www.skolskyportal.sk/prevadzka-skoly-vzdelavanie-vychova/az-46-absolventov-nikdy-nepracovalo-vo-vystudovanom-odbore


Spence I., Feng J. 2010: Video games and spatial cognition, Review of General Psychology 14 (2010), 92–104, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1037/a0019491


Statistic Brain 2017: Year-Round School Statistics, dáta, Statistic Brain Research Institute, 2017, dostupné na internete:

https://www.statisticbrain.com/year-round-school-statistics/


Szabados Filasová K. 2017: Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí, Grada Publishing, Praha, 2017

 

Szovics P. 2012: Quo vadis finančné vzdelávanie?, BIATEC 20 (2012), 10-13, dostupné na internete:

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2012/1-2012/02_biatec12-1_szovisc.pdf


ŠIOV 2019: Duálne vzdelávanie, webstránka, Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2019, dostupné na internete:

http://dualnysystem.sk/


Štencl M. 2016: Školstvo, alebo rovnica úspechu každého národa, blog, Michal Stencl – Blog, 2016, dostupné na internete:

https://michalstencl.com/index.php/2016/01/24/skolstvo-alebo-rovnica-uspechu-kazdeho-naroda/


Tahta S., Wood M., Loewenthal K. 1981: Foreign Accents: Factors Relating to Transfer of Accent from the First Language to a Second Language, Language and Speech 24 (1981), 265-272, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1177/002383098102400306


TASR 2012: Čaplovič chce zrušiť externé štúdium!, článok, Aktuality.sk, 2012, dostupné na internete:

https://www.aktuality.sk/clanok/212826/caplovic-chce-zrusit-externe-studium/


TASR 2014: Väčšina Slovákov nevie, ako si správne vybrať úver, tlačová správa, Teraz.sk, 2014, dostupné na internete:

https://www.teraz.sk/ekonomika/slovaci-uvery-vyber/100341-clanok.html


TASR 2019a: Klub 500: Prehlbujúci sa odlev študentov zo Slovenska je alarmujúci, článok, Teraz.sk, 2019, dostupné na internete:

https://www.teraz.sk/najnovsie/klub-500-prehlbujuci-sa-odlev-student/421646-clanok.html


TASR 2019b: Slováci dlhujú vyše 36 miliárd eur, tlačová správa, Teraz.sk, 2019, dostupné na internete:

https://www.teraz.sk/najnovsie/slovaci-dlhuju-vyse-36-miliard-eur/398616-clanok.html


TREXiMA 2020: Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výkonu konkrétneho zamestnania podľa SK ISCO-08 (adekvátne, neadekvátne) v roku 2019, prognóza, TREXiMA, 2020, dostupné na internete:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/manazerske%20zhrnutia%202020/man_zhrn_uplatnenie_zamestnanie.pdf


UNESCO 1993: Célestin Freinet, Prospects: the quarterly review of comparative education 23 (1993), 403-418, dostupné na internete:

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/freinete.pdf


Vainikainen MP. et al. 2017: How Do Finns Know? Educational Monitoring without Inspection and Standard Setting, In Blömeke S., Gustafsson JE.: Standard Setting in Education: The Nordic Countries in an International Perspective, Springer International Publishing, Cham, 2017, 243-259, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1007/978-3-319-50856-6_14


Välijärvi J. et al. 2003: The Finnish success in PISA—and some reasons behind it, FIER JYU, Jyväskylä, 2003

 

Vallerand R. J., Gauvin L. I., Halliwell W. R. 1986: Negative Effects of Competition on Children's Intrinsic Motivation, The Journal of Social Psychology 126 (1986), 649-656, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1080/00224545.1986.9713638


Vanderkam L. 2018: Off the Clock: Feel Less Busy While Getting More Done, Portfolio, 2018

 

Vanyová J. 2020: Lesná pedagogika, článok, Lesné hospodárstvo Inovec, 2020, dostupné na internete:

https://inovec.info/lesna-pedagogika/


Velez J. A. et al. 2014: Violent Video Games and Reciprocity: The Attenuating Effects of Cooperative Game Play on Subsequent Aggression, Communication Research 43 (2014), 447-167, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1177/0093650214552519


Véghová J. 2013: Štúdium v Dánsku je pre študentov bezplatné, článok, Pravda.sk, 2013, dostupné na internete:

https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/256420-studium-v-dansku-je-pre-studentov-bezplatne/


Vogt S. 2015: „Hausaufgaben sind pädagogischer Unsinn“, rozhovor, Der Tagesspiegel, 2015, dostupné na internete:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/lernen-nach-dem-unterricht-hausaufgaben-sind-paedagogischer-unsinn/12659376.html


Vygotskij L. S. 1978: Interaction Between Learning and Development, In Cole M. et al.: Mind and Society: The Development of Higher Psychological Processes, Harvard University Press, Cambridge, 1978, 79-91

 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole


Warthová V. 2013: Rozšířená realita ve školství, článok, Spomocník, 2013, dostupné na internete:

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/17151/


Westervelt E. 2016: Which Qualities of Early Childcare Programs Help Parents and Kids Succeed?, rozhovor, KQED, 2016, dostupné na internete:

https://www.kqed.org/mindshift/47114/which-qualities-of-early-childcare-programs-help-parents-and-kids-succeed


Williams L. 1979: The modification of speech perception and production in second language learning, Perception & Psychophysics, 26 (1979), 95-104, dostupné na internete:

https://doi.org/10.3758/BF03208301


WISE Channel 2013: Homework: Finland Does It Better (Learning World S4E1, 1/3), video, World Innovation Summit for Education, 2013, dostupné na internete:

https://youtu.be/mAFP2EqtDOw


Yamada J. et al. 1980: On the Optimum Age for Teaching Foreign Vocabulary to Children, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 18 (1980), 245-247

 

Young E. 2017: Iceland knows how to stop teen substance abuse but the rest of the world isn’t listening, článok, Mosaic, 2017, dostupné na internete:

https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance-abuse/


Zachrisson H. D. et al. 2013: Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway, Child Development 84 (2013), 1152-1170, dostupné na internete:

https://doi.org/10.1111/cdev.12040


Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon


Zákon č. 209/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce


Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Závodyová V. 2010: Vplyv veku na osvojovanie si cudzích jazykov, In Pokrivčáková S. et al.: Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education, PdF MU, Brno, 2010

 

Žáčková L. 2018: Finančná gramotnosť je nízka. Sporíme väčšinou bez účelu a neefektívne, tlačová správa, Poštová banka, 2018, dostupné na internete:

https://www.postovabanka.sk/novinky/tlacove-spravy/financna-gramotnost-je-nizka-sporime-vacsinou-bez-ucelu-a-neefektivne-1/