Dodatok 3 – zabezpečenie výučby cudzieho jazyka

Úvod Dodatky3 zabezpečenie výučby cudzieho jazyka

Odľahlé austrálske školy používajú k výučbe cudzích jazykov zdieľané videokonferenčné programy a riešia nimi nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Buď poskytuje jedna základná škola výučbu svojho učiteľa japončiny ďalším dvanástim školám v oblasti s rozlohou asi 20 000 km2, a to v štyroch polhodinových blokoch týždenne (tridsať minút videovýuky priamo od učiteľa, tridsať minút offline výučby triednym učiteľom, tridsať minút spoločná online skupinová práca s ďalšími školami a tridsať minút výučby japonského písma). Alebo spája tri školy zdieľaným učiteľom, ktorý každý týždeň učí v jednej z nich naživo a ostatní ho zároveň sledujú prostredníctvom videokonferencie.

Žiaci okrem znalosti nového jazyka získavajú tiež odborné digitálne kompetencie a sú súčasťou inovatívneho vzdelávacieho procesu, čo pre nich môže byť prínosné aj v neskoršom živote[119].

 

 

[119] http://www.aare.edu.au/blog/?p=1639