Dodatky

Úvod Dodatky

-      Dodatok 1: materská a rodičovská dovolenka

-      Dodatok 2: fungovanie Montessori škôlky

-      Dodatok 3: zabezpečenie výučby cudzieho jazyka

-      Dodatok 4: alternatívy k lesnej pedagogike

-      Dodatok 5: Hejného metóda

-      Dodatok 6: príklady využitia rozšírenej reality a 3D simulácii

-      Dodatok 7: počítačové hry a videohry

-      Dodatok 8: ukážky zo slobodných škôl

-      Dodatok 9: finančná stránka

-      Dodatok 10: zdroje

-      Dodatok 11: všeobecné porovnanie modelov súčasného školstva na Slovensku, školstva vo Fínsku a tohto nového školstva