Nový vzdelávací systém

Náš súčasný "vzdelávací" systém má korene v Prusku v období druhej polovici 18. storočia. Vznikol pre potreby začínajúcej priemyselnej revolúcie. Podstatou tohto systému bola a žiaľ aj stále je disciplína, poslušnosť a autoritárstvo. Na naše územie sa dostal za čias rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie Terézie, ktorá vydala 6. 12. 1774 Všeobecný školský poriadok. Následne Jozef II. uzákonil v roku 1788 povinnú školskú dochádzku od 6. do 12. roku a vytýčil aj tresty za jej nedodržiavanie. Odvtedy sa podstata tohto vzdelávacieho systému veľmi nezmenila.

Kým tento systém je možno dobrý pre priemysel 1.0, dnešná spoločnosť vstupuje do obdobia priemyslu 4.0. Väčšina diskusií o školstve však je len o mzdách učiteľov. Všetky reformy za posledných 240 rokov možno považovať len za kozmetické úpravy. Skutočným problémom totiž nie je nič v našom "vzdelávacom" systéme, ale tento "vzdelávací" systém sám o sebe. Nie je možné reformovať niečo, čo má prehnité už samotné základy. Ako povedal Richard Buckminster Fuller, americký architekt, matematik, vynálezca, futurológ, mysliteľ, vizionár, inžinier, filozof, básnik a spisovateľ: „Bojom s existujúcou realitou ničoho nedocieliš. Ak chceš čokoľvek zmeniť, vytvor nový model, ktorý učiní súčasný model zastaraným.“ Treba úplne od základov vybudovať nový vzdelávací systém.  Prečo?

Pretože súčasný systém kladie dôraz na memorovanie, nie na porozumenie a myslenie.

Pretože súčasný systém zabíja v deťoch vnútornú motiváciu sa učiť a navyká ich na vonkajšie motivačné činitele.

Pretože súčasný systém neberie ohľad na individuálny vývoj dieťaťa, ale požaduje od všetkých vedieť rovnaké veci v rovnakom biologickom veku.

Pretože súčasný systém ignoruje prirodzený talent dieťaťa a potláča jeho kreativitu.

Pretože súčasný systém neučí deti k spolupráci a altruizmu, ale k súťaženiu a egoizmu.

Pretože súčasný systém nevychováva slobodnú spoločnosť, ale poddajnú.

Pretože súčasný systém nezohľadňuje najnovšie neurovedecké a psychologické poznatky.

A to najhlavnejšie, pretože súčasný systém nepripravuje deti na skutočný svet!

Cieľom tohto nového vzdelávacieho systému je:

– Vyvarovať sa spomenutým negatívom súčasného "vzdelávacieho" systému.

– Vzbudiť celoplošnú diskusiu nie o potrebe reforiem, ale o potrebe úplne nového vzdelávacieho systému.

– Informovať širokú verejnosť o existujúcich alternatívach vo vzdelávaní, či už ako ucelenejšie systémy, alebo týkajúce sa len jednej veci v rámci vzdelávania, a to s priamymi konkrétnymi príkladmi zo sveta, kde niečo také úspešne funguje.

– Poskytnúť už komplexný návrh vzdelávacieho systému, ktorý by bol navrhovaný v súlade s najnovšími neurovedeckými a psychologickými poznatkami a ktorého jednotlivé veci sú odskúšané niekde vo svete.

 

Tento návrh nie je hotový, stále sa vyvíja a mení. Chcem preto aj Teba požiadať o pomoc – napíš mi svoje postrehy, pripomienky, návrhy na zlepšenia. Podiskutujeme a uvidíme k čomu spoločne dôjdeme. Prosím, prečítaj si ho ale najprv celý a po poradí. Ide o komplexný systém, preto body, ktoré by boli vytrhnuté z kontextu, môžu byť osamotene mätúce a chybne interpretované.

 

Verzia z 22. 11. 2019 nového vzdelávacieho systému je TU.

 

Kontakt: nvs@nvs.sk